Samlarföreningen Vattenmärket
grundad den 29 januari 1942