Storauktion 2021-10-18

Objekten visas vid mötet 2021-10-04 samt i klubblokalen måndag 2021-10-11 klockan 16.30 18.30.
Styrelsen tar emot och bevakar skriftliga bud från medlemmar som inte kan närvara vid auktionen.

Förklaringar:   O = stämplat, ** = postfriskt, * = ostämplat, (*) = ostämplat utan gummi, Br = Brev

Kataloger:         F = Facit, Mi = Michel, Sc = Scott, SG = Stanley Gibbons, Postal för ortstämplar

 

OBS!    Bilder objekten finns föreningens hemsida
 http://www.samlarforeningenvattenmarket.se

 

 

Nr

Beskrivning

 

Katalog

Utrop

Sverige

1

F 14 B, Liggande lejon, 3 öre, typ II, stämplat FALKÖPING  2 / 5 1871

O

130 kr

20 kr

2

F 20, Ringtyp, tandning 14, 6 öre stämplat

O

400 kr

60 kr

3

F 23, Ringtyp, tandning 14, 20 på 20 öre, stämplat

O

450 kr

70 kr

4

F 27, Ringtyp, tandning 14, 1 riksdaler, stämplat 13 / 1 1877

O

750 kr

110 kr

5

F 36, Ringtyp, 50 öre, tandning 13, prakt- / lyxstämplat LIDKÖPING 24 7 1880

O

 

50 kr

6

F 50 – 51, Provisorier Påtryck ringtyp, komplett postfrisk serie

**

185 kr

30 kr

7

F 61 64, Tvåfärgad siffertyp, komplett postfrisk serie

**

220 kr

30 kr

8

F 187, A3-papper, Gustav V profil vänster, 35 öre, vitt papper, postfriskt

**

400 kr

60 kr

9

F 212, cx, Världspostföreningen 50 år, 10 öre, stämplat

O

600 kr

60 kr

10

F 215, Världspostföreningen 50 år, 25 öre, omvänd stämpel STOCKHOLM, plåtskarvlinje

O

300 kr

50 kr

11

F 217, Världspostföreningen 50 år, 35 öre, stämplat

O

450 kr

70 kr

12

F 218, Världspostföreningen 50 år, 40 öre, stämplat

O

300 kr

50 kr

13

F 219, Världspostföreningen 50 år, 45 öre, stämplat

O

350 kr

50 kr

14

F 220, Världspostföreningen 50 år, 50 öre, stämplat

GÖTEBORG 30. 9. 24

O

550 kr

90 kr

15

F 221, Världspostföreningen 50 år, 60 öre, stämplat

O

700 kr

110 kr

16

F 223, Världspostföreningen 50 år, 1 kr, postfriskt, kort tand

**

1300 kr

100 kr

17

F 224, Världspostföreningen 50 år, 2 kr, stämplat

O

650 kr

100 kr


 

Nr

Beskrivning

 

Katalog

Utrop

18

F 244, Riksdagen 500 år, 35 öre, postfriskt

**

250 kr

40 kr

19

F 245, Riksdagen 500 år, 60 öre, postfriskt

**

350 kr

50 kr

20

F 259 BC och CB, Swedenborg, 10 öre, postfriska

**

350 kr

50 kr

21

F 261 BC och CB, Nya Sverige-minnet Delaware, 5 öre, stämplade

O

700 kr

110 kr

22

F 266 BC och CB, Gustaf V 80 år, 5 öre, stämplade

O

700 kr

110 kr

23

F 267 BC och CB, Gustaf V 80 år, 15 öre, stämplade

O

900 kr

140 kr

24

F 318 BC och CB, P. H. Ling, 5 öre, postfriska

**

800 kr

120 kr

25

F 321 BB, Linné, 15 öre, stämplat

O

400 kr

60 kr

26

F 321 CB, Linné, 15 öre, stämplat FALUN

O

350 kr

50 kr

27

F 323, Linné, 50 öre, postfriskt

**

270 kr

40 kr

28

F 324 BB, Bellman, 5 öre, postfriskt

**

400 kr

60 kr

29

F 324 BC, Bellman, 5 öre, sidvänd stämpel ÖREBRO 1 8. 9. 40

O

700 kr

110 kr

30

F 324 CB, Bellman, 5 öre, stämplat

O

700 kr

110 kr

31

F 329, Bibeln, 90 öre, postfriskt

**

350 kr

50 kr

32

F 331, Skansen, 60 öre, postfriskt

**

200 kr

30 kr

33

F 337 C, Flygande svanar, 20 kr, postfriskt

**

1200 kr

180 kr

34

F 357, Svenska Flottan, 90 öre, postfriskt

**

160 kr

25 kr

35

F 467 DD1 och DD2, Svenska frimärket 100 år, 25 öre, postfriska

**

220 kr

35 kr

36

F 528 BB X, Bildsten, 10 kr, postfriskt

**

540 kr

50 kr

37

F 536 BB Byggnadsminnen, 20 öre, prakt- / lyxstämplat STOCKHOLM PFA  3. 3. 65

O

 

10 kr

38

F 566 BB, Prins Eugen, 40 öre, prakt- / lyxstämplat, HÄLSINGBORG 10 9. 8. 65

O

 

10 kr

39

F 559 B, Nobelpristagare 1904, 30 öre, prakt- / lyxstämplat, POSTDIREKTIONEN ÖND  13. 9. 68

O

 

10 kr

40

F 1141, Svenska serier, 1,15 kr, prakt- / lyxstämplat, LUND 14  18. 12. 80

O

 

10 kr


 

Nr

Beskrivning

 

Katalog

Utrop

41

F 1147, Nobelpristagare 1920, 1,40 kr, prakt- / lyxstämplat,

GÖTEBORG 53 13. 3. 81

O

 

10 kr

42

F 1718 B, Vilda djur 1, 2,80 kr, prakt- / lyxstämplat, ANDERSLÖV  16. 2. 93

O

 

10 kr

Belgien

43

Mi 383384, Järnvägspaketmärken järnvägen 150 år, komplett postfrisk serie

**

45 €

45 kr

Nederländerna

44

Mi 525539 och 582, Drottning Juliana, komplett ostämplad serie (Mi 250 för komplett postfrisk serie)

*

 

75 kr

Italien

45

Mi 884891, Italia med murkrona, vattenmärke 3, komplett postfrisk serie

**

140

140 kr

Folkrepubliken Kina

46

Mi 1006, Mao vid skrivbord, 10 Fen, stämplat

O

50 €

100 kr

Tyskland Riket

47

Mi 479481, Riksdagen i Potsdam, komplett stämplad serie

O

30 €

30 kr

48

Mi 562, Välgörenhet Yrkesgrupper, 20+10 pf, stämplat

O

28 €

30 kr

49

Mi 563, Välgörenhet Yrkesgrupper, 25+15 pf, stämplat

O

28 €

30 kr

50

Mi 588597, Välgörenhet folkdräkter, komplett stämplad serie

O

65 €

60 kr

51

Mi 695697, påtryck ”Nürburgring-Rennen” Mi 686 688, komplett ostämplad serie

*

70 €

70 kr

52

Mi 747, 7:e loppet ”Das Braune Band”, 42 + 108 pf, ostämplat

*

30 €

30 kr

53

Mi 909910, SA och SS, komplett ostämplad serie

*

20 €

20 kr

Tyskland, Gemensamma utgivningar för amerikanska, brittiska och sovjetiska zonerna

54

Mi Block 12 A och B, Frimärksutställning i Berlin, ett tandat och ett otandat block, postfriska

**

120

130 kr

Tyskland, Amerikansk och Brittisk zon (Se not 1 nedan)

55

Mi 39 II d, Valutareformen, nätövertryck med posthorn, 10 pf, smaragdgrön, postfriskt

**

70

80 kr

56

Mi 41 I, Valutareformen, bandövertryck med posthorn, 15 pf, stämplat

O

20 €

20 kr


 

Nr

Beskrivning

 

Katalog

Utrop

57

Mi 45 II, Valutareformen, nätövertryck med posthorn, 25 pf, stämplat

O

20 €

20 kr

58

Mi 46, A49 och 50 II AF P II, Valutareformen, nätövertryck med posthorn, 30, 60 respektive 80 pf, liten del av extra munstycke, stämplade

O

50 €

50 kr

59

Mi 46, A49 och 50 II AF P III, Valutareformen, nätövertryck med posthorn, 30, 60 respektive 80 pf, del av extra munstycke, stämplade

O

50 €

50 kr

60

Mi 46, 48 och A49 II AF P IV, Valutareformen, nätövertryck med posthorn, 30, 50 respektive 60 pf, posthornstratt med flera avbrott, stämplade

O

50,50

50 kr

61

Mi A49 II PF IV, Valutareformen, nätövertryck med posthorn, 60 pf, två gravyrlinjer över S i POST avbrutna, stämplat

O

80 €

80 kr

62

Mi 63 och 66 I, Valutareformen, bandövertryck med posthorn, 30 respektive 50 pf, stämplade

O

22 €

20 kr

63

Mi 63, 65, 66 och 67 II, Valutareformen, nätövertryck med

posthorn, 30, 45, 50 respektive 75 pf, stämplade

O

57 €

60 kr

64

Mi 106107, Cykeltävling, komplett stämplad serie

O

28 €

30 kr

65

Mi 108110, von Goethe 200 år, komplett stämplad serie

O

45 €

50 kr

66

Mi 93 I XB, Byggnader, 60 pf, typ I, vattenmärke X, tandning 11 x 11, ostämplat

*

80 €

80 kr

67

Mi 94 WA, Byggnader, 80 pf, vattenmärke W, tandning 14, ostämplat

*

60 €

60 kr

68

Mi 97 I YB, Byggnader, 1 DM, typ I, vattenmärke Y, tandning 11 x 11, ostämplat

*

20 €

20 kr

69

Mi 98 I YB, Byggnader, 2 DM, typ I, vattenmärke Y, tandning 11 x 11, ostämplat

*

18 €

20 kr

70

Mi 99 I YD, Byggnader, 3 DM, typ I, vattenmärke Y, tandning 11 x 11½, ostämplat

*

25 €

25 kr

71

Mi 100 I YB, Byggnader, 5 DM, typ I, vattenmärke Y, tandning 11 x 11, ostämplat

*

40 €

40 kr

72

Mi Bl 1 (103 105), Exportmässa Hannover, postfriskt

**

110

120 kr

Tyskland, Bundesrepublik

73

Mi W 18 X, W 20 X och W 22 X (285 / 179 / 183, 179 / 183 /

185 och 183 / 185 / 182), Förbundspresident Theodor Heuss,

1 + 5 + 10 pf, 5 + 10 + 20 pf, respektive 10 + 20 + 8 pf, sammantryck ur häften, postfriska

**

32,30

30 kr


 

Nr

Beskrivning

 

Katalog

Utrop

74

Mi Bl 21 (1472), 10:e Internationella ungdomsfrimärks- utställningen, postfriskt

**

22 €

25 kr

75

Mi 1508 I, Natur- och miljöskydd, 100 pf, stämplat

O

15 €

15 kr

Tyskland, Bundesrepublik Försändelser (Se not 2 nedan)

76

Brev inom Europa, -20 g, Porto 40 pf,

Frankering Mi 2 x 185 i vågrätt par, stämplat (A)MBERG (OBERPF) 2 25.11.55.

Br

40 €

40 kr

77

Brev inom Europa, -20 g, Porto 40 pf, Frankering Mi 2 x 230, stämplat WALLGAU

Br

45

45 kr

78

Brev inom Europa, Rek, 20 – 40 g, Porto 110 pf,

Frankering Mi DB 310a + Berlin 153, stämplat HAMBURG 18

04.1.60.  Värderat till minst 50

Br

 

50 kr

79

Brev inom Europa, Rek, Postförskott, 40 – 60 g, Porto 170 pf, Frankering Mi DB 5 x 295 + 296 + Berlin 10 x 187 i ett vågrätt par och ett 8-block, stämplat FRANKFURT (MAIN) 1 14.2.59. Värderat till minst 85

Br

 

90 kr

80

Brev inom Europa, -20 g, Porto 40 pf,

Frankering Mi 2 x 352y i vågrätt par, stämplat ARSBERG

(OBERFR) 31.12.62

Br

20 €

20 kr

Tyskland, Berlin

81

Mi 64 – 67, Påtryck Allierad ockupation, komplett stämplad serie

O

40 €

40 kr

82

Mi 88 – 90, Förolympiska festdagar, komplett stämplad serie

O

45

45 kr

83

Mi 91 – 100, Historiska män i Berlin, komplett stämplad serie

O

50 €

50 kr

84

Mi 104, Frihetsklocka med kläppen i mitten, 30 pf, stämplat

O

15 €

15 kr

85

Mi 120 a, Frimärksutställning 1954, 20+10 pf, stämplat

O

35 €

40 kr

86

Mi 182186, Förbundspresident Theodor Heuss, komplett postfrisk serie

**

15 €

15 kr

87

Mi 195 II, Hjälpaktioner, 20+10 pf, postfriskt (Inget pris i Mi)

**

 

50 kr

88

Mi 416 I, Materialprovning i Berlin under 100 år, postfriskt (Inget pris i Mi)

**

 

30 kr

Tyskland Franska zonen, gemensam utgåva

89

Mi 1 13, Vapensköldar och tyska poeter, komplett postfrisk serie

**

28

30 kr

Tyskland Franska zonen, Baden

90

Mi 4 PF II, Personligheter och vyer, 12 pf, stämplat

O

9 €

10 kr

91

Mi 31 III, Personligheter och vyer, 6 pf, stämplat

O

35 €

35 kr


 

Nr

Beskrivning

 

Katalog

Utrop

Tyskland Franska zonen, Rheinland-Pfalz

92

Mi 10 PF II, Personligheter och vyer, 45 pf, stämplat

O

16 €

20 kr

93

Mi 29 I, Personligheter och vyer, 1 DM, stämplat

O

12

´10 kr

94

Mi 32 – 35 och 37 41, Personligheter och vyer, stämplad serie exklusive Mi 36

O

50 €

50 kr

95

Mi 39 VI, Personligheter och vyer, 40 pf, stämplat

O

10 €

10 kr

96

Mi 39 VII, Personligheter och vyer, 40 pf, stämplat

O

20 €

20 kr

Tyskland Franska zonen, Württemberg

97

Mi 26 II, Personligheter och vyer, 84 pf, stämplat

O

12 €

15 kr

98

Mi 26 III, Personligheter och vyer, 84 pf, stämplat

O

12 €

15 kr

99

Mi 27 II, Personligheter och vyer, 1 DM, stämplat

O

12 €

15 kr

100

Mi 28 – 37, Personligheter och vyer, komplett stämplad serie

O

240

240 kr

Tyskland, Saar

101

Mi 104107, Välgörenhet, komplett ostämplad serie

*

50 €

50 kr

102

Mi 252254, Återuppbyggnad av Saar Flygpost, komplett stämplad serie

O

50 €

50 kr

103

Mi D33, Tjänstefrimärke, 10 C, stämplat

O

24 €

25 kr

104

Mi D34, Tjänstefrimärke, 30 C, stämplat

O

28 €

30 kr

 

 

Auktionsobjekt från föreningsmedlemmar till kommande storauktioner lämnas till styrelsen.

 

 

Not 1: Mi 36 – 51, alla beskrivna varianter i tryck och påtryck finns avbildadestudiegruppens hemsida
  www.arge-allierter-kontrollrat.de Denna är tillgänglig utan medlemskap, länk finns från
 Samlarföreningen Vattenmärkets hemsida.

 

Not 2: Hjälp med att tyda stämplar finns bland mycket annat hemsidan www.philastempel.de
Länk finns från Samlarföreningen Vattenmärkets hemsida.