Styrelse

Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Vice Ordförande:
Vice Sekreterare:
Ledamot/Auktionarius:
Suppleanter:Bengt Håkansson
Christer Holst
Jozef Marton
Lars Andersson
Sven-Åke Grönberg
Håkan Hellström
Ulf Malmgren
Anders Isaksson


Övriga funktionärer

Revisorer:

Revisorssuppleant:
Valberedning:
Lennart Andersson
Per-Martin Anderberg
Jost Fabian
Lars Hansen
Bengt Metz