Styrelse

Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Vice Ordförande:
Vice Sekreterare:
Ledamot/Auktionarius:
Suppleanter:Klaus Gebert
Christer Holst
Bengt Håkansson
Lars Andersson
Jozef Marton
Håkan Hellström
Sven-Åke Grönberg
Anders Isaksson


Övriga funktionärer

Revisorer:

Revisorssuppleant:
Valberedning:
Lennart Andersson
Per-Martin Anderberg
Jost Fabian
Lars Hansen
José Roca